Loading…

ProdukterVåra harpor har en mängd användningsområden:

 • Byggarbetsplatser
 • Rensning av byggavfall
 • Gatu- och väganläggningar
 • Återvinning av vägmaterial, sortering till skogsbilvägar
 • Rör- och kabeldiken
 • Återvinning av grävmassor
 • Grustag
 • Sortering av sand och grus
 • Gruv- och tunnelbyggen
 • Sortering av sprängsten för krossning
 • Trädgårdsanläggning
 • Sortering av matjord