Loading…

Produkty

Nasze harfy mają różne zastosowania:

 • budowach
 • Czyszczenie odpadów budowlanych
 • Obiekty uliczne i drogowe
 • Recykling materiałów drogowych, sortowanie na drogi leśne
 • Rura i pokład kablowy
 • Recykling koparek
 • Grustag
 • Sortowanie piasku i żwiru
 • Górnictwo i budowa tuneli
 • Sortowanie wybuchu na kruszenie
 • krajobrazu
 • Sortowanie wierzchniej warstwy gleby